Kaderweekend Gymfed Gent oktober 2016

FIG

Code 2017 Wijzigingen nieuwe code FIG 2017.
Door: Koen Van Damme, Gent \ 22-23 oktober 2016

1. Algemeen

1.1Doel Code

• Doel FIG code= objectieve standaard evaluatie & gids samenstelling oefening
• Aangepaste FIG code mogelijk (B niveau, USA,..)

1.2 Rechten van de gymnast
• Extra 10 cm matje bij sprong en rekstok bovenop 20 cm mat
• Opsteken en spotten aan ringen en rekstok
• Overleg coach enkel na val of tussen 2 sprongen
• Bij rechtstaan na val 30 sec om de oefening te hervatten
• Indien riemen gescheurd (ringen en rek),oefening opnieuw op einde rotatie mits goedkeuring Dl

1.3 Opwarming
• 30 sec per gymnast {50 aan brug)
• Volgorde zoals wedstrijd
• Na einde signaal =toestel niet meer betreden, wel voorbereiden.
• Beurt afmaken

1.4 Belangrijkste penalty's
• Niet groeten, meer dan 30 sec voor signaal begin oef,spreken coach met gymnast tijdens
oef,... -0.3 D score
• 60 sec overschrijden bij val of begin oef= einde oef
• Extra matjes, vering springplank verwijderen,niet toegestaan spotten= -0.5 D score

1.5 Jury
• Den E jury

1.6 Samenstellen en beoordeling oefening
• Max 10 elementen (8 junior):- 9 beste elementen met max 5 per groep (ook junior)+
afsprong
• Voor volle E score (10 - aftrok) minimaal 7 elementen
• 4 vereisten groepen (0.5 per groep)=> -0.5 sv per toestel (-0.4 aan sprong)
• Bij kiezen beste waarde uit zelfde of andere groep=> voordeel gymnast
• Volgorde niet belangrijk voor schrappen element
• Connectie bonificatie mogelijk a an grond en rekstok
• Bi j schrappen van een element met connectiebonus wegens voordeelgymnast (vb grond), blijft de connectiebonus behouden,bij grote fout (val) of niet erkenning (grote afwijking) vervalt de connectiebonus.
• Bij niet erkenning element vervalt ook de groep vereiste
• Waardebepaling A tot H (I mogelijk)

Voorbeeld
lil Ht I 11 H 11 11 I Ht + 11 I 11 I 11 I I I V
C & B B-A B C -&-+ D D D D D

3B (0.6) 2C(0.6) SD { 2.0) Eisen {2.0} +0.1
Sv : 5.3
Eindscore: Sv + E score

2.Grond

2.1Algemeen
• Lijn jury, timing
• Verplicht alle hoeken gebruiken (-0.3), geen beperking meer diagonalen
• 3 groepen,groep 1telt niet als afsprong
• 3 groepen aan vloer (niet acrobatische I,voorwaarts 11, Achterwaarts (ook twist) 111
• Afrollen met salto en kaats tot buiklig verboden
• Max 2 kracht elementen
• Max 2 kreits elementen
• Enkelbeschreven elementen in de code die afrollen of tot buiklig zijn toegestaan
• Dubbele salto verplicht in beste 10 elementen van oefening voor seniors (-0.3)
• Uitzonderlijke regelafsprong: afsprong kan niet voor 2 groepen tellen,maxima van 5 per groep blijft behouden.Vb: indien afsprong groep 111 dan maar 4 groep 111 mogelijk in oefening

2.2 Verbindingen
• Minima D +Bof C (0.1)
• Bij D (of hoger)+ D (of hoger)=+ 0.2
• Mogelijk aan beide kanten van één element (vb B+D B). Geen 2e connectie mogelijk in zelfde reeks
• Combinatie blijft behouden indien een element wegvalt wegens samenstelling oefening
• Geen combinatie bij counter salto's (vb dubbelstrek rw punch salto 1/1vw)
• Maximum 2 combinaties per oefening

2.3 Aandachtspunten
• Amplitude in salto's
• Max 2 sec stilstaan
• Gecontroleerde landing verplicht (niet wegspringen naar hoek)
• Geen gewone stappen naar hoek(=- 0.1elke keer)
• Kaats tot buiklig na salto verboden.
• Max 70 sec (-0.1, 0.3 of 0.5)
• Buiten lijnen -0.1of -0.3

2.4 Elementen
• Breed heffen (jap hdst) moet voor C waarde vertrekken uit spagaat
• Spagaat hoeft geen 2 sec,aantonen genoeg
• Air Flair:vanuit Thomas en 360° terug totthomasvoorD waarde
• 3 rus blijft interessant
• Salto vw hurk,hoek met of zonder Y2 = A en dus geen combinatie mogenlijk
• 1/1vw hurk = B. Strek =C
• Dubbel vw hurk Y2 = E Dubbel vw hoek Y2 = F
• Dubbeltwist = zelfde waarde als achterwaartse vorm met hele draai( vb tamayo en dubbel strek 1/1)
• Tripple salto = H
• Shirai 3 ( dubbelsterk 3/1) = H

3. Paard
3.1Algemeen
• Groep 1: scharen en zwaaien
• Groep 11: Kreitsen, spindels,handenstanden, russenwenden, tsjeschen, stockli's, flops (zeer grote groep, zit snel vol)
• Groep 111: transport (ook wugu,Kroll,roth, en spindel verplaatsingen)
• Groep IV: afsprong
• Oefening moet vloeiend, zonder zichtbare kracht of stop geturnd worden.
• Elk element moet gestrekt uitgevoerd worden indien zo beschreven in de code
• Open lichaamspositie toegestaan, hoek in bekken is aftrok per kreits of element (globaal of duidelijke hoek)

3.2 Aandachtspunten
• Handenstand zwaaien: zonder onderbreking of kracht met gestrekte armen
• Bij afsprong en Busnari cumul aftrok: aarzeling,kracht, geplooide armen, bekken zakken, onstabiliteit in het naar boven gaan, draaien en eventueel terug naar kreitsen gaan.
• Bij afsprongen die niet door hdst gaan : lichaam 30° boven de schouder
• Afsprong mag 1keer herhaald worden indien gymnast denkt geen erkenning gekregen te hebben,de aftrok bij de uitvoering van de eerste afsprong= -1.0 E score
• Bij Magyar en Sivado bij val na 1e boog => geen B waarde erkenning
• Maximum 2 hdst per oefening, afsprong niet meegeteld
• Maximum 2 elementen russenwenden op kop met afsprong inbegrepen (zonder wugu...)
• Niet alle 3 vlakken van paard bestrijken = -0.3 van D score
• Hoeken (lichaamsverandering) tijdens kreisten kan tot -0.3 per kreits!!! (algemene onvoldoende strekking -0.1per element)

3.3 Elementen
• Schaar hdst: * zwaai, zonder kracht * heupen gestrekt. 2 afzonderlijke aftrokken. Benen moeten sluiten in hdst. Geen waardeverhoging bij extra draaien in hdst. Bij extreme hoek = geen erkenning element. Wisseling van steunarm is verplicht ( bij terugkeren beenwissel)
• Bij afstappen van boog bij Li Ning schaar hdst met 1hand en terug keren op 1boog = erkenning D waarde, -0.3 E jury+ extra fouten ongecontroleerde hdst. Zonder terug keren idem maar -0.5. Zonder handen op boog= geen erkenning,- 0.5 (1.0 bij val)+ extra fouten aftrok
• Volgens tekst: bij C waarde (stokli tot hdst vanuit 1boog) tot max E bij afsprong,tot max E waarde bij Busnari tot zwaai,tot max F bij busnaritot kreits. (alles 1hoger bij naar hdst gaan van buitenwaartse kreits 1boog met hop tot andere boog/kop in rugw stokli)
• Schaar naarhdstop 1boog moet een arm wissel hebben voor erkenning (bij naar beneden gaan)
• Bij flops zonder russenwenden op 1boog,indien in thomas = 1waarde verhoging
• Spindie van op de kop of van op 1boog tot op kop =zelfde element (1134)

4. Ringen
4.1Algemeen
• Groep 1 : kip,zwaai en zwaai door of tot handenstand
• Groep 11: kracht en houdingen
• Groep 111: zwaai tot kracht
• Groep IV: afsprong
• Niet meer dan 3 elementen van groep 11 of 111 na elkaar, daarna B element groep I nodig behalve kip elementen,en moet bij 10 hoogste elementen of bij de 5 elementen van groep I die tellen bij de moeilijkheids bepaling van de oefening

4.2 Aandachtspunten
• Samenstellingsfouten vb:- honma I kip tot steun, dan heffen tot hoeksten -0.3, zakken tot kruis kan wel.
• Er mag maar 1kracht eindhouding per groep in de oefening tellen (groep 11 en 111)
• Vb hiervan:naka en aza (strek,hoek of hoge hoek) kan niet. Aza en honma kruis kan wel
• Oefening moet starten met gestrekte armen en zonder zwaai of tussenzwaai
• -0.1bij langer dan 2 sec stilhangen.(omgekeerde hang of gestrekte steun) 1zwaaiheen en terug is 1.5 sec
• Zit niet meer bij de vereisten,maar 1zwaai tot handenstand 2 sec is verplicht en moet bij de beste 10 tellende elementen van de oefening behoren (-0.3)
• Maximum 2 guczoghhy of li ning per oefening

4.3Eiementen
• Krachtelementen tot kruis hogehoeksteun is 1quotering hoger
• Hoogste moeilijkheid zijn elementen tot rodrigues
• Baladin naar ok= F
• Bijhoudingen zonder stop= geen erkenning D waarde+ E aftrok
• Tripple salto = G

S.Sprong
5.1Algemeen
• Startwaarde tov vorige code = -0.4
• 1sprong, behalve om te kwalificeren voor toestel finale aan sprong,eerste sprong telt voor team en allround score
• Bij 2 sprongen moet men andere groep en andere vluchtfase tonen
• Max 25 meter aanloop tot sprongtafel
• Sprong nummer moet aangegeven worden voor jury.
• Bij weigering (naast springplank en sprongtafellopen zonder contact) is een 2e poging mogelijk. Hierbij wel -l.O.3e poging verboden.

6. Brug
6.1Algemeen
• Groep 1: steun
• Groep 11: start element in bovenarm (vb belle is groep 111, honma groep 111)
• Groep lil: lange en geplooide hang elementen op 1of 2 leggers
• Groep IV: afsprong

6.2 Aandachtspunten
• Opletten voor tussenzwaaien (vb uit rugzwaai afleggen tot vooropzet, uit handenstand afleggen mag wel want handenstand = A element)
• Voor juniors zijn elementen verboden waarbij men moet opvangen in bovenarm of geplooide steun.
• Niet meer dan 1saltovariant van zelfde element per groep (vb belle hurk of hoek,salto vw tot bovenarm, steun of hang)
• Maximum 2 reuzenzwaaien tot handenstand
• Maximum 2 stutten tot handenstand

Elementen:
• Aftrok bij makuts indi en een pauze -0.1,1sec -0.3, 2sec -0.5 en geen waarde element
• Bij moy of reuzenzwaai: benen moeten gestrekt blijven tot horizontale lichaamspositie
• Stut,luchtrol en reuzenzwaai tot 11egger is enkel een ander element indien gevolgd door een healy.Beide elementen stijgen 1waarde indien zonder grote fout uitgevoerd
• Steunkeer tot 11egger is zelfde element als steunkeer
• Korolev =waarde D (zelfde waarde Belle)
• Stutvariant korolev =waarde C
• StutBelle = waarde E (Tejada) maar minder interessant want max 2 stutelementen
• Dubbelsalto met schroef is G (vw en rw)

7. Rekstok
7.1Algemeen
• Groep 1: reuzen met en zonder draaien
• Groep 11: vlucht elementen
• Groep 111 : elementen dicht bij de rekstok (stalder,adler,...)
• Groep IV: afsprong

7.2 Aandachtspunten
• Letten op graden aftrok! halve draaien en elementen tot handenstand: tot 1s• afwijking ok, tot
30• -0.1; tot 45• -0.3; >45• -0.5 en niet erkenning element
• Draaien naar mix ellegreep of ellegreep: tot 30• ok; tot 45• -.01;tot go• -0.3;>90.-0.5 en niet erkenning element
• Zwaaien naar handenstand en dan van richting veranderen -0.3 (vb kip handenstand zwaai, reuzenzwaai borstwaarts, bij ellegreep omspingen en stalder,...)
• Bij elk vluchtelement dat met salto over de rekstok gaat moet een reuzenzwaai achter (-0.3)
• Adler moet niet vanuit handenstand vertrekken
• Maximum 2 Adler elementen
• Draai elementen,1per variatie (1rybalko,endo 1/1,stalder Yz,1/1,...)
• Ellegreep reuzenzwaai moet volledig over de rekstok passeren voor erkenning (na doorsteek of draaien naar ellegreep)

7.3 Combinaties
• Connectiebonus kan enkel bij vlucht - vlucht,connectie blijft behouden indien vluchtelement niet bij beste 10 elementen behoord:
• C+C = +0.1(vb Markelov + ginger)
• D+C = +0.1(vb yamawacki + ginger)
• D of hoger+D of hoger = +0. 2 (vb tkachev strek + Tkachev gespreid X)

7.4 Elementen
• Bij tkatchev 1/2, yamawaki X onvoldoende draai bij terugpakken rekstok= waarde element zonder X
• Bij zou Iimin met ovoldoende draaivan het lichaam (90° lichaam na eerste draai) -0.5 en niet
erkenning element (ook geen B waarde 1armige reuzenzwaai)
• Yamawaki moet in een verticale,gestrekte lichaamspositie boven de rekstok passeren,hoek of slechte horizontale lichaamspositie =>devaluatie tot B element
• Bij yamawaki X, moet de draai dezelfde richting doordraaien voor erkenning

7.5 Waarde verhoging vluchtelementen
• Walstorm (E => F)
• Piattigespreid,gehoekt (ander vakje,geen herhaling) (C => D)
• Piattigestrekt (D => E)
• Kierzkowski (E => F)
• Suarez (Piatti strek met 1/1) (F => G)
• Winkier (Jäger strek 1/1) (E => F)
• Deff (E => F)
• Waarde verlaging vluchtelementen:
• Kolman (F => E)
• Cassina en Peneda (G) zelfde vakje
• Kovacs hoek en strek (E) zelfde vakje
• Pegan = F